جایگزین گچبری نورمخفی:

آستاره سقف جایگزین انواع نورمخفی گچبری، پیش ساخته، کناف، رابیتس با محصولات آستاره سقف میتوان انواع نور مخفی را اجرا نمود. یکی از مزایای این نوع محصول نسبت به گچبری های پیش ساخته و سنتی، عدم کثیف کاری هنگام اجرای…